เคลือบอลูมิเนียมฟอยล์


เคลือบอลูมิเนียมฟิล์ม มี 3 ความหนาแน่น

          ฟิล์มอลูมิเนียมแท้ หนา 44 ไมครอน ช่วยปกป้องเนื้อฉนวน ยืดอายุการใช้งาน เพิ่มแสงสว่างจากการสะท้อนแสงของฟิล์ม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง