ท่อสีเทา


ท่อ Miccell สีเทา

          ใช้สำหรับหุ้มท่อทองแดง ท่อเหล็ก ท่อพีวีซี และท่อ MPPV ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1/4 นิ้ว ถึง 8 นิ้วหรือมากกว่า

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง