ชนิดกลม


ชนิดกลม

          ความหนาแน่น 50 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร มีขนาดให้เลือกใช้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง