ชนิดเหลี่ยม


ชนิดเหลี่ยม ความหนาแน่นของสินค้ามี 2 ความหนาแน่น คือ 35 และ 50 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร

          ขนาด หนา กว้าง ยาว สั่งผลิตได้ตามที่ต้องการ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง