Cooly Foil


Cooly Foil

          ฉนวนมิคเซลพีอีโฟม เคลือบผิวด้วยฟิล์มอลูมีเนียม หนา 44 ไมครอน 1 ด้าน หน่วงการถ่ายเทความร้อน ด้วยฉนวนมิคเซล และสะท้อนความร้อนด้วยฟิล์มอลูมิเนียม มีให้เลือกตามลักษณะการใช้งานดังนี้

ขนาดกว้าง 120 ซม. ยาว 20 และ 40 ม. หนา 2 มม. สำหรับปูบนแป ก่อนมุงหลังคา และติดกับฝ้าแผ่นเรียบ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง