Cooly Double Foil


Cooly Double Foil

          ฉนวนมิคเซลพีอีโฟม เคลือบผิวด้วยฟิล์มอลูมีเนียม หนา 44 ไมครอน 2 ด้าน หน่วงการถ่ายเทความร้อน ด้วยฉนวนมิคเซล และสะท้อนความร้อนด้วยฟิล์มอลูมิเนียม มีให้เลือกตามลักษณะการใช้งานดังนี้

ขนาดกว้าง 120 ซม. ยาว 8 ม. หนา 5 มม. (9.6 ตรม.) สำหรับปูบนแป ก่อนมุงหลังคา และติดกับฝ้าแผ่นเรียบ

ขนาดกว้าง 120 ซม. ยาว 4 ม. หนา 10 มม. (4.8 ตรม.) สำหรับปูบนแป ก่อนมุงหลังคา และติดกับฝ้าแผ่นเรียบ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง