Aqua Waist-Belt


Aqua Waist-Belt (สายรัดเอว)

          เป็นตัวช่วยต้านแรงน้ำ ในการออกกำลังเดินในน้ำ ใช้คาดเอว เพื่อให้ออกกำลังการเดินในน้ำได้เต็มที่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง