MICCELL Insulation Sheet

        ฉนวนพีอีโฟม มิคเซล ชนิดแผ่น เป็นฉนวน ความร้อน ความเย็น ที่ลดการถ่ายเทอุณหภูมิ ใช้สำหรับงานป้องกันความร้อนจากหลังคา/ดาดฟ้า/ผนังภายนอก เข้าสู่ภายในอาคาร และป้องกันการสูญเสียความเย็น ในระบบทำความเย็น ของตู้เย็น,ตู้แช่,เครื่องปรับอากาศ,งานระบบส่งน้ำเย็น/ลมเย็น

        ใช้งานโดยวิธีการติดตั้งบนพื้นผิว หรือห่อหุ้ม วัสดุที่ต้องการป้องกัน อุณหภูมิการใช้งาน ลบ 80 ถึง บวก 80 องศาเซลเซียส ความหนาของฉนวนขึ้นอยู่กับ ความหนาแน่นของฉนวน และอุณหภูมิการใช้งาน

        ด้วยโครงสร้างเซลล์ของฉนวนมิคเซลพีอีโฟม ที่เป็นเซลล์ปิด 100% ทำให้การถ่ายเทอุณหภูมิหน่วงเวลาได้นานกว่าเนื้อฉนวนไม่ดูดซึมน้ำ อีกทั้งไม่สะสมความชื้น จึงทำให้สภาพความเป็นฉนวนคงอยู่ตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่เป็นเอกสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ทำให้ฉนวนพีอีโฟมมิคเซล มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนทานต่อรังสี UV และสารเคมีต่างๆมาตรฐาน ไม่เคลือบผิว Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ ธาราบำบัด Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ ฉนวนเสียง ปรับปรุงเสียง Absolute Sound โฟมเส้น โฟมยัดร่อง โฟมเหลี่ยม โฟมแท่ง อุดรอยต่อ อุดร่อง อุดช่องว่าง ซีแลนท์ วัสดุกันความร้อน   เคลือบอลูมิเนียมฟอยล์ Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ ธาราบำบัด Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ ฉนวนเสียง ปรับปรุงเสียง Absolute Sound โฟมเส้น โฟมยัดร่อง โฟมเหลี่ยม โฟมแท่ง อุดรอยต่อ อุดร่อง อุดช่องว่าง ซีแลนท์ วัสดุกันความร้อน   เคลือบ Super Emboss Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ ธาราบำบัด Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ ฉนวนเสียง ปรับปรุงเสียง Absolute Sound โฟมเส้น โฟมยัดร่อง โฟมเหลี่ยม โฟมแท่ง อุดรอยต่อ อุดร่อง อุดช่องว่าง ซีแลนท์ วัสดุกันความร้อน

MICCELL Insulation Tube

        ฉนวนพีอีโฟม มิคเซล ชนิดท่อ เป็นฉนวน ความร้อน ความเย็น ที่ลดการถ่ายเทอุณหภูมิ ใช้สำหรับงานป้องกันการสูญเสีย ความเย็น ในระบบทำความเย็น ของตู้เย็น,ตู้แช่,เครื่องปรับอากาศ,งานระบบส่งน้ำเย็น รวมถึงป้องกันการสูญเสียความร้อนในงานระบบท่อส่งน้ำร้อน(อุณหภูมิที่ใช้งานได้ดี ประมาณ บวก 60 องศาเซลเซียส)

        ใช้งานโดยห่อหุ้ม วัสดุที่ต้องการป้องกัน อุณหภูมิการใช้งาน ลบ 80 ถึง บวก 80 องศาเซลเซียส ความหนาของฉนวนขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของฉนวน และอุณหภูมิการใช้งาน

        ด้วยโครงสร้างเซลล์ของฉนวนมิคเซลพีอีโฟม ที่เป็นเซลล์ปิด 100% ทำให้การถ่ายเทอุณหภูมิหน่วงเวลาได้นานกว่าเนื้อฉนวนไม่ดูดซึมน้ำ อีกทั้งไม่สะสมความชื้น จึงทำให้สภาพความเป็นฉนวนคงอยู่ตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่เป็นเอกสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ทำให้ฉนวนพีอีโฟมมิคเซล มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนทานต่อรังสี UV และสารเคมีต่างๆท่อสีเทา Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ ธาราบำบัด Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ ฉนวนเสียง ปรับปรุงเสียง Absolute Sound โฟมเส้น โฟมยัดร่อง โฟมเหลี่ยม โฟมแท่ง อุดรอยต่อ อุดร่อง อุดช่องว่าง ซีแลนท์ วัสดุกันความร้อน   ท่อสีดำ Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ ธาราบำบัด Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ ฉนวนเสียง ปรับปรุงเสียง Absolute Sound โฟมเส้น โฟมยัดร่อง โฟมเหลี่ยม โฟมแท่ง อุดรอยต่อ อุดร่อง อุดช่องว่าง ซีแลนท์ วัสดุกันความร้อน