MICCELL Filler Rod

        พีอีโฟม มิคเซล ชนิดเส้นและแท่ง ลักษณะรูปทรงกลม และเหลี่ยม ใช้สำหรับงานอุดร่อง, รอยต่อ พื้น/ผนัง ที่มีการหดและขยายตัว ตามอุณหภูมิสภาพภูมิอากาศ เพื่อป้องการแตกร้าว หรือน้ำรั่วซึม ของถนน/พื้นคอนกรีต ผนังอาคารตาม แนวเสา,วงกบประตู,หน้าต่าง กำแพงกันแนวถนนทางด่วน รถไฟฟ้า และนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ในงานอุดร่องกระจก ประตู หน้าต่าง ผนังกั้นห้องช่วยลดการสั่นสะเทือนป้องกันมิให้กระจกแตกร้าว และช่วยลดปริมาณการใช้ซิลิโคนยาแนว ในงานรอยต่อทุกชนิด

        ด้วยโครงสร้างเซลล์ของมิคเซลพีอีโฟม ที่เป็นเซลล์ปิด 100% ทำให้เนื้อพีอีโฟม มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อแรงกดอัดได้ดีไม่เปลี่ยนสภาพ จากการใช้งาน เนื้อโฟมไม่ดูดซึมน้ำ ไม่สะสมความชื้น จึงทำให้คงสภาพเดิมตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่เป็นเอกสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ทำให้พีอีโฟมมิคเซล มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนทานต่อรังสี UV และสารเคมีต่างๆโฟมเส้น ชนิดกลม Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ ธาราบำบัด Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ ฉนวนเสียง ปรับปรุงเสียง Absolute Sound โฟมเส้น โฟมยัดร่อง โฟมเหลี่ยม โฟมแท่ง อุดรอยต่อ อุดร่อง อุดช่องว่าง ซีแลนท์ วัสดุกันความร้อน   โฟมเส้น ชนิดเหลี่ยม Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ ธาราบำบัด Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ ฉนวนเสียง ปรับปรุงเสียง Absolute Sound โฟมเส้น โฟมยัดร่อง โฟมเหลี่ยม โฟมแท่ง อุดรอยต่อ อุดร่อง อุดช่องว่าง ซีแลนท์ วัสดุกันความร้อน