สิทธิบัตร


ได้รับการจดทะเบียนแล้ว

สิทธิบัตร การประดิษฐ์อุปกรณ์การผลิตฉนวนกันความร้อน Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ ธาราบำบัด Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ ฉนวนเสียง ปรับปรุงเสียง Absolute Sound โฟมเส้น โฟมยัดร่อง โฟมเหลี่ยม โฟมแท่ง อุดรอยต่อ อุดร่อง อุดช่องว่าง ซีแลนท์ วัสดุกันความร้อน

        สิทธิบัตรการประดิษฐ์ “อุปกรณ์การผลิตฉนวนกันความร้อน” ตามสิทธิบัตรเลขที่ 21102 ออกให้วันที่ 20 ธันวาคม 2549 สำหรับสิทธิบัตรนี้ บริษัทได้คิดค้นการประดิษฐ์ขึ้นเอง เป็นการประหยัดทั้งเวลา และได้ปริมาณมาก ทำให้สินค้าฉนวนกันความร้อนที่ผลิตได้ไม่เหมือนใครทั้งคุณภาพทั่วไป และคุณภาพทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ

1. มีโครงสร้างของเนื้อฉนวนแข็งแรงขึ้น

2. ค่าความหนาแน่นมากกว่า 50KG/m3

3. ค่าการนำความร้อน (K-VALUE) = 0.025 mอุณหภูมิ 22ْ C

4. ค่าการดูดซับน้ำเป็น 0%

5. ค่าความต้านทานการซึมผ่านไอน้ำ = 153230 มากกว่ามาตรฐานถึง 50 เท่าตัว เหมาะสำหรับภูมิอากาศที่มีความร้อนชื้น อย่างประเทศไทย


รอรับการจดทะเบียน

1. สิทธิบัตร “ม่านปรับเสียงกับความร้อน” ตามคำขอเลขที่ 0801000708 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551

2. สิทธิบัตร “อุปกรณ์สำหรับลดเสียงสะท้อนจากฝ้าเพดาน” ตามคำขอเลขที่ 0901004262 ลงวันที่ 22 กันยายน 2552

3. สิทธิบัตร “อุปกรณ์สำหรับลดเสียงสะท้อนจากมุมห้อง” ตามคำขอเลขที่ 0903000072 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

4. สิทธิบัตร “อุปกรณ์สำหรับลดเสียงสะท้อนจากขอบห้อง” ตามคำขอเลขที่ 0903000099 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

ทั้ง 4 คำขอ อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา