Vision


วิสัยทัศน์บริษัทมิคเซล Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ ธาราบำบัด Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ ฉนวนเสียง ปรับปรุงเสียง Absolute Sound โฟมเส้น โฟมยัดร่อง โฟมเหลี่ยม โฟมแท่ง อุดรอยต่อ อุดร่อง อุดช่องว่าง ซีแลนท์ วัสดุกันความร้อน

        อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ วิสัยทัศน์ของเราคือ การผลิตผลงานที่ช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยในการลดใช้พลังงาน และในขณะที่ตัวของผลิตภัณฑ์นั้นยังมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการทำเช่นนี้ บริษัทมิคเซลมีส่วนร่วมเพื่อโลกที่ดีกว่า ให้ส่งผลที่ดีต่อคนในรุ่นต่อ ๆ ไป และในขณะเดียวกัน ยังช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายต่อคนในรุ่นปัจจุบันอีกด้วย