อนุสิทธิบัตร


ได้รับการจดทะเบียนแล้ว

อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายในน้ำ Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ ธาราบำบัด Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ ฉนวนเสียง ปรับปรุงเสียง Absolute Sound โฟมเส้น โฟมยัดร่อง โฟมเหลี่ยม โฟมแท่ง อุดรอยต่อ อุดร่อง อุดช่องว่าง ซีแลนท์ วัสดุกันความร้อน

        อนุสิทธิบัตร “อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายในน้ำ” ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2871 ออกให้วันที่ 29 กันยายน 2549

อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์สำหรับลดเสียงความถี่ต่ำ Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ ธาราบำบัด Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ ฉนวนเสียง ปรับปรุงเสียง Absolute Sound โฟมเส้น โฟมยัดร่อง โฟมเหลี่ยม โฟมแท่ง อุดรอยต่อ อุดร่อง อุดช่องว่าง ซีแลนท์ วัสดุกันความร้อน

        อนุสิทธิบัตร “อุปกรณ์สำหรับลดเสียงความถี่ต่ำ” ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 5003 ออกให้วันที่ 13 กรกฎาคม 2549

อนุสิทธิบัตร แผ่นวอลเปเปอร์ที่มีฉนวนกันความร้อน Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ ธาราบำบัด Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ ฉนวนเสียง ปรับปรุงเสียง Absolute Sound โฟมเส้น โฟมยัดร่อง โฟมเหลี่ยม โฟมแท่ง อุดรอยต่อ อุดร่อง อุดช่องว่าง ซีแลนท์ วัสดุกันความร้อน

        อนุสิทธิบัตร “แผ่นวอลเปเปอร์ที่มีฉนวนกันความร้อน” ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 4860 ออกให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2552

อนุสิทธิบัตร เบาะและที่นอนเพื่อสุขภาพ Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ ธาราบำบัด Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ ฉนวนเสียง ปรับปรุงเสียง Absolute Sound โฟมเส้น โฟมยัดร่อง โฟมเหลี่ยม โฟมแท่ง อุดรอยต่อ อุดร่อง อุดช่องว่าง ซีแลนท์ วัสดุกันความร้อน

        อนุสิทธิบัตร “เบาะและที่นอนเพื่อสุขภาพ” ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 4335 ออกให้วันที่ 2 กรกฎาคม 2551

อนุสิทธิบัตร ฉนวนกันเสียงสำหรับงานผนัง Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ ธาราบำบัด Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ ฉนวนเสียง ปรับปรุงเสียง Absolute Sound โฟมเส้น โฟมยัดร่อง โฟมเหลี่ยม โฟมแท่ง อุดรอยต่อ อุดร่อง อุดช่องว่าง ซีแลนท์ วัสดุกันความร้อน

        อนุสิทธิบัตร “ฉนวนกันเสียงสำหรับงานผนัง” ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 3300 ออกให้วันที่ 22 มิถุนายน 2550

อนุสิทธิบัตร ฉนวนกันเสียง Miccell มิคเซลฉนวนกันความร้อน จำหน่ายฉนวนกันความร้อนราคาถูก คุณภาพดี ไม่ติดไฟ ฉนวนกันเสียงรบกวน หลังคาเหล็กบุฉนวนมิคเซล จำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายในน้ำ ธาราบำบัด Bio Medias วัสดุเพิ่มพื้นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์ ฉนวนเสียง ปรับปรุงเสียง Absolute Sound โฟมเส้น โฟมยัดร่อง โฟมเหลี่ยม โฟมแท่ง อุดรอยต่อ อุดร่อง อุดช่องว่าง ซีแลนท์ วัสดุกันความร้อน

        อนุสิทธิบัตร “ฉนวนกันเสียง” ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 21404 ออกให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550

รอรับการจดทะเบียน

อนุสิทธิบัตร “อุปกรณ์สำหรับรองใต้สายสัญญาณ” ตามคำขอเลขที่ 0903000599 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552

คำขอ อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา